“Tidak mengenal Kitab Suci, berarti tidak mengenal Kristus!” Itulah ungkapan yang terkenal dari St. Hieronimus, seorang imam dan pujangga Gereja. Konsili Vatikan II menegaskan tuntutan untuk membaca Kitab Suci adalah suatu keharusan. Dokumen hasil Konsili Vatikan II mengenai Kitab Suci adalah Dei Verbum. Para Bapa Konsili menganjurkan mengenal Kitab Suci bagi kaum beriman dibuka lebar-lebar. Konsili mengajak semua umat beriman untuk tekun membaca Kitab Suci.

Pada awal mula para Uskup dalam sidang MAWI 1977 menetapkan hari Minggu Pertama dalam bulan September ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional, kemudian berkembang menjadi sepanjang Bulan September menjadi Bulan Kitab Suci Nasional.

Bagi Keuskupan Surabaya Bulan Kitab Suci tahun 2022 mempunyai tema Bersatu dengan Yesus dalam Perjamuan, yang selaras dengan Program Keuskupan Surabaya tahun 2022 yaitu Bersatu dengan Yesus.

Tema Bersatu dengan Yesus dalam Perjamuan bagi Komisi Anak dibagi menjadi 4 pertemuan:

  • Pertemuan 1 : Merayakan Karya Keselamatan Allah dalam Paskah Baru
  • Pertemuan 2 : Melaksanakan Pesan Yesus Melakukan Perjamuan Paskah Baru
  • sebagai Peringatan akan Yesus
  • Pertemuan 3 : Meneladan Yesus yang Rendah Hati dan Melayani
  • Pertemuan 4 : Mengenali Kehadiran Tuhan dalam Perjamuan Paskah Baru

Bahan pendalaman Bulan Kitab Suci tahun 2022 bagi BIAK, sangat terbuka untuk diperkaya tetapi tidak untuk diubah. Seperti Bahan pendalaman iman yang lalu, aktivitas untuk sekolah kami tambahkan, agar anak BIAK dan murid sekolah tidak memperoleh aktivitas yang sama.

Semoga ke empat sub tema ini dapat membawa pendamping dan anak semakin mengenal Kitab Suci yang terkait erat dengan Perayaan Ekaristi dan terutama mengenal Kristus dan Bersatu dengan Kristus.

Selamat mempersiapkan sebelum mendampingi Adik-adik BIAK, selamat melayani dengan semangat berkobar dan penuh sukacita!

Tuhan senantiasa memberkati tugas dan karya Kakak-kakak!