logo

Vicaris Episcopalis

Vikep Teritorial

RD. Skolastikus Agus Wibowo

Vikep Surabaya Barat

- Paroki Santo Aloysius Gonzaga

- Paroki Redemptor Mundi

- Paroki Santo Yakobus

- Paroki St. Yusup, Karang Pilang

- Paroki Sakramen Mahakudus

- Paroki Santo Stefanus

 

Alamat

Pastoran Paroki Aloysius Gonzaga, Surabaya

RP. Yusuf Gusti Ketut Prihatmono, CM

Vikep Surabaya Utara

- Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria

- Paroki St. Mikael

- Paroki St. Vicentius A Paulo

- Paroki S Marinus Yohanes

- Paroki Ratu Pecinta Damai

- Paroki Kristus Raja

- Paroki Santa Maria Tak Bercela

 

Alamat

Pastoran Paroki Marinus Yohanes Surabaya

RD. Alexius Kurdo Irianto

Vikep Surabaya Selatan

- Paroki Hati Kudus Yesus

- Paroki Santo Yohanes Pemandi

- Paroki Roh Kudus

- Paroki Gembala Yang Baik

- Paroki Salib Suci

- Paroki Santo Paulus

- Paroki Santa Maria Annuntiata

 

Alamat

Pastoran Paroki St. Paulus Juanda

RD. Agustinus Eko Wiyono

Vikep Blora

- Paroki Santo Pius X, Blora

- Paroki Santo Paulus, Bojonegoro

- Paroki Santo Petrus, Tuban

- Paroki Santo Willibrordus, Cepu

- Paroki Santo Petrus - Paulus, Rembang

 

Alamat

Pastoran Paroki St. Pius X Blora

RD. Martinus Damar Cahyadi

Vikep Kediri

- Paroki St. Vincentius A Paulo – Kediri

- Paroki St. Yosef – Kediri

- Paroki Santo Mateus, Pare

- Paroki Santo Paulus, Nganjuk

 

Alamat

Pastoran Paroki Vincentius a Paulo, Kediri

RD. Yuventius Fusi Nusantoro

Vikep Blitar

- Paroki Santo Yusup, Blitar

- Paroki Santa Maria, Blitar

- Paroki St. Petrus & Paulus, Wlingi

- Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal, Tulungagung

- Paroki St. Fransiskus Asisi - Resapombo, Blitar

- Paroki St. Fransiskus Asisi - Mojorejo, Blitar

 

Alamat

Seminari Tinggi St. Vincentius a Paulo Garum, Blitar

RP. Antonius Wahyuliana, CM

Vikep Madiun

- Paroki St. Cornelius, Madiun

- Paroki Mater Dei, Madiun

- Paroki Regina Pacis, Magetan

- Paroki St. Maria, Ponorogo

- Paroki St. Hilarius – Klepu

- Paroki St. Yosef, Ngawi

- Paroki Kristus Raja - Ngrambe

Alamat

Pastoran Paroki Regina Pacis, Magetan

RD. Albertus Widya Rahmadi

Vikep Mojokerto

- Paroki St. Monika – Krian

- Paroki Santa Maria, Jombang

- Paroki Santo Yosef, Mojokerto

- Paroki Santa Perawan Maria, Gresik

 

Alamat

Pastoran Paroki St. Maria, Jombang

Vikep Religius

RP. Yoseph Jaga Dawan, SVD

Vikep Religius

Alamat

Pastoran Paroki Roh Kudus, Surabaya

Vikep Kategorial

RP. Paulus Dwintarto, CM.

Vikep Kategorial

Alamat

Paroki St. Vicentius A Paulo - Surabaya